Zavolejte nám:

+420 848 123 123

Stavebné práce Bratislava - búracie práce, zemné práce, požičovňa strojov

Stavby   Búracie práce Bratislava - asanácia stavieb   Demolácie   Búracie práce Bratislava - búranie stavieb   Recyklácie   Búracie práce Bratislava - búranie komínov   Zemné práce

+421 903 557 988   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   +421 902 161 111   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   office@aaps.sk

Búracie práce Bratislava - búracie stroje   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   Búracie práce Bratislava - búracie stroje

Stavebná firma z Bratislavy so zárukou spokojnosti

Pridajte sa aj vy k našim spokojným klientom. Stavebné, búracie či zemné práce vykonávame vždy zodpovedne a vysoko profesionálne. Potrebujete stavebné stroje na svoju stavbu? V tom prípade využite možnosť prenájmu stavebných strojov v 100-percentnej kvalite a so špičkovými parametrami.

 

 

Referencie stavebnej spoločnosti AA PLUS Slovakia s.r.o.

Henbury development, s.r.o.

Oprava promenády v úseku River Park I. – Most Lafranconi – časť Oprava spevnených plôch

Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s.

Vybúranie železobetónových nádrží ČOV Stará Turá
Vybúranie železobetónových nádrží ČOV Modra

Bau3mex, a.s.

Asanácia bytového domu na Banskobystrickej ulici v Bratislave
Realizácia spevnených plôch parkoviska v Bratislave
Likvidácia objektu Námestie 1. mája č.13

Monzar, s.r.o.

Prekládka inžinierskych sietí ZUCKERMANDEL - výkopové práce

SVP, š.p.

Výmena okien, odvedenie dažďových vôd a realizácia strechy pre TS na Čerpacej stanici Lándor
Sanácia betónového múru výtokového bazéna Čerpacej stanice Veľké Kosihy s realizáciou novej dažďovej kanalizácie v areáli ČS
Odstránenie nosnej konštrukcie bývalého mosta v toku rieky Morava
Čistiace práce brehu rieky Moravy od naplavenín, úprava terénu brehu rieky, protipovodňové opatrenia
Stavebné úpravy interiéru vodohospodárskeho dispečingu
Rekonštrukcia prístavného štetovnicového múru pri Dunaji
Dodávka a montáž stavidla s mobilným ovládacím zariadením pre hrádzu v obci Kľúčovec
Čistenie protipovodňovej prehrádzky Dubovica
Dvorníky - Oprava ľavostranného brehu rieky Váh
Veľká Ves nad Ipľom – oprava betónových objektov hate a ČS
ČS Asód – oprava fasády a výplní otvorov
Oprava opevnenia Stračinského potoka v intraviláne

PD Abrahám

Asanácia poľnohospodárskych objektov, separácia odpadov, recyklácia betónov, železobetónov, tehlového muriva

Mesto Komárno

Obnova schodiska Malého nádvoria Starej pevnosti v Komárne pod dohľadom KPÚ Nitra
Búracie a čistiace práce podzemných priestorov na ploche 1300 m2, likvidácia náletovej zelene, nakladanie s odpadmi

Saleziáni don Bosca Žilina

Asanácia objektu regulačnej stanice plynu

Bratislava MČ Nové mesto

Asanácia objektu s azbestocementovou krytinou v areáli školy Za Kasárňou

Wayden, s.r.o.

Zemné a prípravné práce, úprava terénu pre parkovisko TOWER 115, Bratislava

Lomnická, s.r.o.

Zemné práce, úprava terénu buldozérom, Devín
Asanácia budov na Lomnickej ulici, Bratislava

Bratislavské nábrežie, s.r.o.

Stavebné prípomoci, RIVER PARK, Bratislava
Búracie práce konštrukcií interiérov RIVER PARK, Bratislava
Likvidácia zariadenia staveniska RIVER PARK a zemné práce, Bratislava

Rezidencia Bárdošová, a.s.

Búracie práce, recyklácia železobetónu, betónu a zemné práce, Bratislava
Zemné a búracie práce, recyklácia a nakladanie s odpadmi, Bratislava

Dilligentia RC, s.r.o.

Realizácia sond do železobetónových základov, pekáreň CZUCZ Šamorín
Vybúranie kamennej dlažby a úprava podkladu predajne Terno Aupark

Rafix, s.r.o.

Sanácia oporného múru Strmý Vršok

Palax, s.r.o.

Asanácia objektu na Trnavskej ceste 106

Property Danube, s.r.o.

Výkop pre pyrotechnický prieskum - EUROVEA II

I.K.M. REALITY –
STAVING Banská Bystrica, a.s.

Rekonštrukcia a nadstavba objektu, Zochova 4, Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Rozšírenie kapacity zberného dvora OLO

DAG SLOVAKIA, a.s.

Búracie práce na ZŠ Svätý Jur

 

Naša organizácia má zavedený INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, búracie práce, recykláciu odpadov a zemné práce. AA PLUS Slovakia spĺňa všetky požiadavky v zmysle noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

Búracie a zemné práce