Zavolejte nám:

+420 848 123 123

Stavebné práce Bratislava - búracie práce, zemné práce, požičovňa strojov

Stavby   Búracie práce Bratislava - asanácia stavieb   Demolácie   Búracie práce Bratislava - búranie stavieb   Recyklácie   Búracie práce Bratislava - búranie komínov   Zemné práce

+421 903 557 988   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   +421 902 161 111   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   office@aaps.sk

Búracie práce Bratislava - búracie stroje   Búracie práce Bratislava - búracie stroje   Búracie práce Bratislava - búracie stroje

Zemné a výkopové práce nielen v Bratislave

Značnú časť portfólia spoločnosti AA PLUS Slovakia, s.r.o. tvoria zemné práce, terénne úpravy, rekultivácie skládok, protipovodňové opatrenia, čistenia korýt tokov a prehrádzok. Venujeme sa výkopom rýh pre líniové stavby, výkopom základov pod bytové aj rodinné domy, čisteniu brehov tokov či záhrad od náletovej zelene.

 

Zemné práce, ktoré zabezpečujeme

 • výkopové práce
 • terénne úpravy
 • rekultivácie skládok
 • protipovodňové opatrenia
 • čistenie korýt tokov a prehrádzok

 

 

 

 

 

Čistenie brehov a korýt, protipovodňové opatrenia

Naša firma realizovala tieto zemné práce

 • Realizácia výhonu proti vymývaniu brehov na Váhu
 • Protipovodňové práce - čistenie brehu rieky Moravy
 • Odkop poškodenej časti prístavného múru v kameňolome Devín
 • Čistenie protipovodňovej prehrádzky Dubovica
 • Likvidácia starej mostnej konštrukcie z toku rieky Morava
 • Úprava brehov a protipovodňové opatrenia Trebišov
 • Vysekanie ryhy v skale pre inžinierske siete, Zuckermandel Bratislava
 • Výkop ryhy pre vodovodné potrubie, Žižkova ulica Bratislava
 • Výkopy a spätné zásypy pre vodovodné potrubia, Zuckermandel Bratislava
 • Čistenie brehu Moravy od naplavenín