Zemné a výkopové práce nielen v Bratislave

Značnú časť portfólia spoločnosti AA PLUS Slovakia, s.r.o. tvoria zemné práce, terénne úpravy, rekultivácie skládok, protipovodňové opatrenia, čistenia korýt tokov a prehrádzok. Venujeme sa výkopom rýh pre líniové stavby, výkopom základov pod bytové aj rodinné domy, čisteniu brehov tokov či záhrad od náletovej zelene.

Zemné práce, ktoré zabezpečujeme

aaps-ikona-sikma-1

výkopové práce

aaps-ikona-sikma-1

terénne úpravy

aaps-ikona-sikma-1

rekultivácie skládok

aaps-ikona-sikma-1

protipovodňové opatrenia

aaps-ikona-sikma-1

čistenie korýt tokov a prehrádzok

Čistenie brehov a korýt, protipovodňové opatrenia

surovce-pred surovce-po
morava-pred morava-po

Naša firma realizovala tieto zemné práce