Zemné a výkopové práce nielen v Bratislave

Značnú časť portfólia spoločnosti AA PLUS Slovakia, s.r.o. tvoria zemné práce, terénne úpravy, rekultivácie skládok, protipovodňové opatrenia, čistenia korýt tokov a prehrádzok. Venujeme sa výkopom rýh pre líniové stavby, výkopom základov pod bytové aj rodinné domy, čisteniu brehov tokov či záhrad od náletovej zelene.

Zemné práce, ktoré zabezpečujeme

aaps-ikona-sikma-1

výkopové práce

aaps-ikona-sikma-1

terénne úpravy

aaps-ikona-sikma-1

rekultivácie skládok

aaps-ikona-sikma-1

protipovodňové opatrenia

aaps-ikona-sikma-1

čistenie korýt tokov a prehrádzok

Čistenie brehov a korýt, protipovodňové opatrenia

surovce-pred surovce-po
morava-pred morava-po

Naša firma realizovala tieto zemné práce

aaps-ikona-sikma-1

Realizácia výhonu proti vymývaniu brehov na Váhu

aaps-ikona-sikma-1

Protipovodňové práce - čistenie brehu rieky Moravy

aaps-ikona-sikma-1

Odkop poškodenej časti prístavného múru v kameňolome Devín

aaps-ikona-sikma-1

Čistenie protipovodňovej prehrádzky Dubovica

aaps-ikona-sikma-1

Likvidácia starej mostnej konštrukcie z toku rieky Morava

aaps-ikona-sikma-1

Úprava brehov a protipovodňové opatrenia Trebišov

aaps-ikona-sikma-1

Vysekanie ryhy v skale pre inžinierske siete, Zuckermandel Bratislava

aaps-ikona-sikma-1

Výkop ryhy pre vodovodné potrubie, Žižkova ulica Bratislava

aaps-ikona-sikma-1

Výkopy a spätné zásypy pre vodovodné potrubia, Zuckermandel Bratislava

aaps-ikona-sikma-1

Čistenie brehu Moravy od naplavenín