Prenájom stavebných strojov v Bratislave

Stavebná firma AA PLUS Slovakia disponuje strojmi, zariadeniami a náradím pre širokú škálu stavebných prác. Sme schopní zvládnuť všetko od vybúrania menších otvorov v stenách, stropoch alebo základoch, cez kompletnú asanáciu stavieb s likvidáciou odpadu až po výkopy stavebných jám, obsypy, zásypy, zhutnené vankúšové lôžka a recykláciu stavebného odpadu, či zabezpečiť protipovodňové opatrenia a čistenia korýt vodných tokov. Venujeme sa taktiež montážnym a stavebným prácam, pri ktorých uznávame základnú zásadu – realizácia prác vlastnými kapacitami a technológiou.

Bagre, nakladače aj drvič stavebnej sute

V oblasti rozvoja spoločnosti sa zameriavame na technológie a drobnú mechanizáciu pre búracie a čistiace práce. Ide najmä o hydraulické vŕtacie, sekacie a búracie agregáty, vŕtacie zariadenia na nedeštruktívne trhanie skál a betónov. Hydraulické agregáty so samostatným pohonom sú ideálnou technológiou pri čiastočnom búraní a čistení objektov.

Ďalej vlasníme stroje pre široké využitie prác (recyklácie, zemné, búracie práce…) a kompletné likvidácie stavieb a objektov. Ich základom sú pásové bágre, semimobilný drvič na stavebnú suť, betóny, železobetóny, kamene a horniny, či rýpadlonakladač. Vďaka dobrým vzťahom so svojimi partnermi a dodávateľmi pre nás nie je problém zadovážiť široké spektrum ďalších strojov na práce, ktoré od nás náš zákazník vyžaduje.

Cenník prenájmu mechanizácie pre rok 2020 / 2021

JCB 210 LC – pásové rýpadlo (21 ton)

 • lyžica (svahovačka, podkop HD 1,1m3)
od 42 €/hod 
 • hydraulické kladivo
od 52 €/hod
 • demolačné a drviace kliešte
od 60 €/hod

Hitachi Zaxis 280 – pásové rýpadlo (31 ton)

 • lyžica (skalná XHD 1,55 m3)
od 55 €/hod 
 • hydraulické kladivo Globram RM 150
od 80 €/hod

JCB 3CX – viacúčelový kolesový rýpadlo-nakladač

 • lyžica (svahovačka, podkop)
od 31 €/hod 
 • nakladanie
od 31 €/hod
 • kladivo
od 41 €/hod

Kontajnerové auto 12t

 • odvoz stavebnej sute (6 ton)
od 130 €/kont 
 • odvoz objemného odpadu (15 m3 kont.)
od 250 €/kont
 • odvoz drevného odpadu (15 m3 kont.)
od 60 €/kont 
 • dovoz zeminy, štrkov a piesku (6 ton)
dohodou

Hyundai R25Z – 9AK – minibager

 • lyžica (kopanie, svahovačka)
od 25 €/hod 
 • kladivo
od 30 €/hod