Projektová dokumentácia pre búracie povolenie, výkon stavebného dozoru a stavbyvedúceho

Stavebná firma AA PLUS Slovakia, s.r.o. vo svojom portfóliu ďalej ponúka:

aaps-ikona-sikma-1

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie

aaps-ikona-sikma-1

Výkon činnosti stavebného dozoru pre Váš rodinný dom

aaps-ikona-sikma-1

Zastrešenie Vašej stavby v zmysle výkonu stavbyvedúceho

Zaistí na Vašich stavbách bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sleduje samotné uskutočňovanie stavby, vyberá vhodné stroje a postupy pri plnení projektovej dokumentácie, vedie stavebný denník, sleduje dodržiavanie postupov v rámci stavebného povolenia a územného plánu. Zabezpečíme Vám kompletnú starostlivosť o Vašu stavbu.

Cenník

Každú stavbu posudzujeme osobitne a podľa požiadaviek klienta. Ceny sú preto orientačné, radi Vám pripravíme ponuku na mieru.

Je možné si vybrať:

Občasný stavebný dozor

Na základe dohody s investorom vykonáva občasnú kontrolu staveniska v dohodnutý čas a rozsah.

aaps-ikona-sikma-1

Cena 1 návšteva: od 100.- €

aaps-ikona-sikma-1

Cena viac ako 1 hodina: +50,- €

Trvalý stavebný dozor

Stavebný dozor je prítomný na stavbe každý deň v rozsahu, kedy je potrebná jeho kontrola.

aaps-ikona-sikma-1

Z objemu stavby: od 0,5% do 1,5%

aaps-ikona-sikma-1

Hodinová sadzba: od 50,- €