Projektová dokumentácia pre búracie povolenie, výkon stavebného dozoru a stavbyvedúceho

Stavebná firma AA PLUS Slovakia, s.r.o. vo svojom portfóliu ďalej ponúka:

–   vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie

–     výkon činnosti stavebného dozoru pre Váš rodinný dom

–        zastrešenie Vašej stavby v zmysle výkonu stavbyvedúceho

Zaistí na Vašich stavbách bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sleduje samotné uskutočňovanie stavby, vyberá vhodné stroje a postupy pri plnení projektovej dokumentácie, vedie stavebný denník, sleduje dodržiavanie postupov v rámci stavebného povolenia a územného plánu. Zabezpečíme Vám kompletnú starostlivosť o Vašu stavbu.

Cenník

Každú stavbu posudzujeme osobitne a podľa požiadaviek klienta. Ceny sú preto orientačné, radi Vám pripravíme ponuku na mieru.
Je možné si vybrať:

Občasný stavebný dozor

Na základe dohody s investorom vykonáva občasnú kontrolu staveniska v dohodnutý čas a rozsah.

  • Cena 1 návšteva: od 100,- €
  • Cena viac ako 1 hodina: + 50,- €

Trvalý stavebný dozor

Stavebný dozor je prítomný na stavbe každý deň v rozsahu, kedy je potrebná jeho kontrola.

  • Z objemu stavby: od 0,5 % do 1,5 %
  • Hodinová sadzba: od 50,- €