Stavebná firma z Bratislavy so zárukou spokojnosti

Pridajte sa aj vy k našim spokojným klientom. Stavebné, búracie či zemné práce vykonávame vždy zodpovedne a vysoko profesionálne. Potrebujete stavebné stroje na svoju stavbu? V tom prípade využite možnosť prenájmu stavebných strojov v 100-percentnej kvalite a so špičkovými parametrami.

ref1 ref2
nabrezie-pred nabrezie-po

Referencie stavebnej spoločnosti AA PLUS Slovakia s.r.o.

Naša organizácia má zavedený INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, búracie práce, recykláciu odpadov a zemné práce. AA PLUS Slovakia spĺňa všetky požiadavky v zmysle noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 45001.

Asanácia RD Holubyho, Bratislava
LEDAX, s.r.o.
Opis zákazky: Kompletná asanácia dvoch samostatných rodinných domov na ulici Holubyho, Bratislava - Staré Mesto
2023
Asanácia RD Holubyho, Bratislava
Asanácia administratívnej budovy Partizánska, Bratislava
LEDAX, s.r.o.
Opis zákazky: Asanácia existujúceho objektu a následný výkop stavebnej jamy
2023
Asanácia administratívnej budovy Partizánska, Bratislava
Vodojem Devínska Nová Ves - Administratívna budova
L-Construction, s.r.o.
Opis zákazky: Zemné práce, terénne úpravy, kompletná realizácia externých spevnených plôch, kladenie zatrávňovacej dlažby Ecoraster
2023
Vodojem Devínska Nová Ves - Administratívna budova
Rozšírenie kapacít tried, ZŠ Odborárska, Bratislava - Nové Mesto
DAG SLOVAKIA, a.s.
Opis zákazky: Výkopové práce a realizácia základových konštrukcií pre prístavbu existujúcej základnej školy
2023
Rozšírenie kapacít tried, ZŠ Odborárska, Bratislava - Nové Mesto
Obytný súbor Condominium Devín, Bratislava
STABIL, a.s.
Opis zákazky: Zemné práce, a terénne úpravy staveniska, príprava na stavbu obytných jednotiek
2023
Obytný súbor Condominium Devín, Bratislava
Realizácia kanalizácie, Horný Bar
FERRMONT, a.s.
Opis zákazky: Realizácia splaškovej kanalizácie: odkop kanalizačných rýh, pokládka potrubia, realizácia kanalizačných prípojok
2023
Realizácia kanalizácie, Horný Bar
Asanásia rodinného domu Líščie Údolie, Bratislava
REDOM s.r.o.
Opis zákazky: Kompletná likvidácia jestvujúceho rodinného domu na ulici Líščie Údolie, Bratislava - Karlova Ves
2023
Asanásia rodinného domu Líščie Údolie, Bratislava
Parkovisko Vernosť, Nobelova ulica, Bratislava
M.č.Nové Mesto - Bratislava
Opis zákazky: Realizácia parkoviska: zámková dlažba, asfaltovanie, vodorovné a zvislé dopravné značenie
2022
Parkovisko Vernosť, Nobelova ulica, Bratislava
Reštaurácia Devín, k Zlatému rohu, Bratislava - Devín
L-Construction, s.r.o.
Opis zákazky: Kompletná dodávka a montáž exteriérových spevnených plôch a komunikácií vrátane všetkých doplnkov a sučastí
2022
Reštaurácia Devín, k Zlatému rohu, Bratislava - Devín
Parkovisko Podniková ulica, Bratislava
M.č.Nové Mesto - Bratislava
Opis zákazky: Realizácia parkoviska: zámková dlažba, zatrávňovacia dlažba, asfaltovanie, vodorovné a zvislé dopravné značenie
2022
Parkovisko Podniková ulica, Bratislava
Centrum pomoci človeku Trnava
DAG Slovakia, a.s.
Opis zákazky: Kompletné asanačné práce a realizácia hrubej stavby objektu pre charitu.
2022
Centrum pomoci človeku Trnava
Parčík pri Materskej Škole Slimáčik
Mesto Trenčín
Opis zákazky: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín: 1. časť - stavebné práce
2021
Parčík pri Materskej Škole Slimáčik
Parkovisko Vodojem Devín
Lomnická, s.r.o.
Opis zákazky: Realizácia 2 500 m2 PVC hydroizolácie stropu a zámkovej dlažby pre parkovisko na existujúcom vodojeme.
2021
Parkovisko Vodojem Devín
NCD - Nové centrum Devín – Potraviny U našich
L-Construction, s.r.o.
Opis zákazky: Kompletná realizácia exteriérových spevnených plôch a komunikácií vrátane všetkých doplnkov a súčastí.
2021
NCD - Nové centrum Devín – Potraviny U našich
Stavebné a zemné práce pre závod Volkswagen
Aarsleff Hulín, s.r.o.
Opis zákazky: Stavebné a zemné práce - Sanácia privádzača úžitkovej vody DN 600, Zhybka Malina a Zohorský kanál, výkopy jám pre rekonštrukciu vodovoného potrubia v Trnave

2020
Stavebné a zemné práce pre závod Volkswagen
Asanácia rodinného Domu Smetanova, Bratislava
Ing. Jana Stuschková

Celý názov zákazky: Odstránenie rodinného domu a spevnených plôch na ulici Smetanova

Miesto realizácie: Bratislava

Opis zákazky: Demolácie a úpravy staveniska, výkopové práce, presun zemín

2020
Asanácia rodinného Domu Smetanova, Bratislava
Pyrotechnický prieskum Gumon
JTRE, a.s.

Celý názov zákazky: Pyrotechnický prieskum pre geosondy

Miesto realizácie: Bratislava

Opis zákazky: Demolácie a úpravy staveniska, realizácia pyrotechnického prieskumu, presun zemín

2020
Pyrotechnický prieskum Gumon
Oporný múr pre vysokotlaký vrt
GA Drilling, a.s.

Celý názov zákazky: Oporný múr pre vysokotlaký vrt v objekte Vápenka 4, Bratislava

Miesto realizácie: Bratislava, Devínska Nová Ves, areál Presskam

Opis zákazky: Stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení, oporné múry z gabionov

2020
Oporný múr pre vysokotlaký vrt
Bežecká dráha Devínland
KPRHT4, s.r.o.

Celý názov zákazky: „Bežecká dráha Devínland“ Objekty: Základové konštrukcie pre altánok a mostné objekty, Realizácia podkladu a obrubníkov bežeckej dráhy, Povrchová úprava bežeckej dráhy

Miesto realizácie: K Zlatému rohu, Bratislava - Devín

Opis zákazky: Výkopové práce a presun zemín, terénne úpravy, stavebné práce na výstavbe športoviská

2019
Bežecká dráha Devínland
Stavebná úprava fontány na bazén
Webfork, a.s.

Celý názov zákazky: Stavebná úprava existujúcej fontány na bazén – Etapa 1. – Búracie práce a Etapa 2 – Stavebné práce na Júlovej ulici v Bratislave.

Miesto realizácie: Júlová ulica, Bratislava

Opis zákazky: Demolácie, úpravy staveniska, výkopové práce, stavebné práce na stavbe bazénov

2019
Stavebná úprava fontány na bazén
Asanácia objektu viazarne kvetín
PK FIN, s.r.o.

Celý názov zákazky: Asanácia existujúceho objektu na Pribinovej ulici v Bratislave, tzv. Viazareň Kvetín

Miesto realizácie: Pribinova ulica, Bratislava

Opis zákazky: Demolácie, búracie a zemné práce

2019
Asanácia objektu viazarne kvetín
Komunikácie k rodinnému domu Devín
KPRHT4, s.r.o.

Celý názov zákazky: Komunikácie RD Devín

Miesto realizácie: K Zlatému rohu, Bratislava – Devín

Opis zákazky: Výkopové práce, stavebné práce na stavbe chodníkov, vozoviek a komunikácií, montáž kovových konštrukcií, terénne úpravy

2019
Komunikácie k rodinnému domu Devín
Zelený trojuholník Bosákova
FUXTON, s.r.o.

Celý názov zákazky: Zelený trojúholník Bosákova

Miesto realizácie: Bosákova, Bratislava

Opis zákazky: Demolácie, úpravy staveniska, výkopové práce, stavebné práce na výstavbe chodníkov, ciest, terénne úpravy

2019
Zelený trojuholník Bosákova
Zemné práce k bytovému domu Vlárska
STABIL, a.s.

Celý názov zákazky: Zemné práce BD Nová Vlárska a realizácia dočasnej komunikácie a plochy ZS

Miesto realizácie: Vlárska ulica, Bratislava

Opis zákazky: Demolačné a búracie práce, výkopové a zemné práce, stavebné práce na stavbe štrkového podložia, práce spodnej stavby ciest

2018
Zemné práce k bytovému domu Vlárska
Opravy komunikácií a chodníkov vo Vajnoroch
Mestská časť Bratislava - Vajnory

Celý názov zákazky: Oprava komunikácií a chodníkov (vrátane lokálnych bodových nedostatkov odvodnenia komunikácií)

Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Vajnory

Opis zákazky: Stavebné práce na stavbe peších zón, chodníkov, obnova povrchu vozoviek

2018
Opravy komunikácií a chodníkov vo Vajnoroch
Šachta vrtnej súpravy pre vysokotlaký vrt
GA Drilling, a.s.

Celý názov zákazky: Šachta pre vrtnú súpravu pre Vysokotlaký vrt v objekte Vápenka 4, Bratislava

Miesto realizácie: Areál Presskam, Bratislava – Devínska Nová Ves

Opis zákazky: Výkopové práce, stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení

2018
Šachta vrtnej súpravy pre vysokotlaký vrt
Opravy komunikácií a chodníkov vo Vajnoroch
Mestská časť Bratislava - Vajnory

Celý názov zákazky: Opravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov vo Vajnoroch – II. Etapa (vrátane lokálnych bodových nedostatkov odvodnenia komunikácií)

Miesto realizácie: Bratislava, mestská časť Vajnory

Opis zákazky: Stavebné práce na stavbe chodníkov, peších zón a ciest pre chodcov, oprava povrchu vozoviek

2018
Opravy komunikácií a chodníkov vo Vajnoroch
Rekonštrukcia staničnej budovy v Trnave
TEXO PARTNER, a.s.

Celý názov zákazky: ŽST Trnava Rekonštrukcia staničnej budovy, nástupíšť a podchodov

Miesto realizácie: Železničná stanica Trnava

Opis zákazky: Demolácie, úpravy staveniská, výkopové práce, stavebné práce na železničných staniciach

2018
Rekonštrukcia staničnej budovy v Trnave
Spevnené plochy v Stupave
LMM, spol. s r.o.

Celý názov zákazky: Spevnené plochy

Miesto realizácie: Areál LMM, Stupava

Opis zákazky: Stavebné práce na stavbe parkovísk a obslužných plôch

2018
Spevnené plochy v Stupave
Realizácia vínnej pivnice
KPRHT4, s.r.o.

Celý názov zákazky: Vínna pivnica - Devín. Realizácia zemných a stavebných prác na novostavbe Vínna pivnica - Devín

Miesto realizácie: Bratislava

Opis zákazky: Stavebné práce na objektoch stredísk voľného času, terénne úpravy, výkopové a zemné práce, presun zemín

2018
Realizácia vínnej pivnice
Stavby realizované v roku 2017

Rozšírenie kapacity zberného dvora OLO, Bratislava – kompletné stavebné práce

Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská, Bratislava – búracie práce a likvidácia odpadov

Oprava komunikácií a chodníkov, Vajnory – kompletné stavebné práce, asfaltovanie

Výmena obvodového plášťa haly OLO, Bratislava – kompletné stavebné práce

Rekonštrukcia strechy, Vajnorský ľudový dom – kompletné stavebné práce na Národnej kultúrnej pamiatke

Vila Schillerova, Bratislava – búracie práce a likvidácia odpadov

Rekonštrukcia a nadstavba Zochova 4, Bratislava – búracie práce a likvidácia odpadov

Viacúčelová športová hala, Hargašova ulica, Záhorská Bystrica – búracie práce a likvidácia odpadov

ZŠ Kataríny Brúderovej, Vajnory – prístavba – búracie práce, likvidácia odpadov a kompletné stavebné práce pre založenie objektu

Telocvičňa Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno– búracie práce a likvidácia odpadov

Oprava cementobetónového krytu v areáli OLO, Bratislava – kompletné stavebné práce

2017
Stavby realizované v roku 2017
Stavby realizované v roku 2016

Dielne a sklady prevádzkových trakčných zariadení - búracie práce a likvidácia odpadov

Oprava promenády v úseku River park I. – Lafranconi - kompletné stavebné práce, asfaltovanie
2016
Stavby realizované v roku 2016
Stavby realizované v roku 2015

Prečerpávacia stanica Patince – stavebné úpravy strojovne vodohospodárskej stavby

Povodňový dvor Komárno – kompletné stavebné práce na oprave cesty

Prečerpávacia stanica Čergov – odstránenie havarijného stavu

Prečerpávacia stanica Lándor – oprava strechy strojovne

Výhon kamenným záhozom pre opravu brehu, Dvorníky, Váh – vodohospodárska stavba

2015
Stavby realizované v roku 2015