Recyklácia stavebného odpadu v Bratislave

Ponúkame recykláciu stavebných odpadov, kameniva a zeminy. Drvený betón ponúkame na ďalšie využitie ako sú podkladové lôžka pod základy alebo staveniskové cesty. Predrvená zemina s drobným kamenivom je použiteľná ako drobná frakcia na zásypy inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu z našich stavieb je samozrejmosťou.

Odvoz a likvidácia odpadu

Pri búracích prácach je našou firmou zabezpečený aj odvoz a ekologická likvidácia odpadu.

Drvenie betónu, odvoz stavebného odpadu